1. Головна
  2. Компанія
  3. Блог
  4. Автоматизовані виробничі ...

Автоматизовані виробничі рішення

page main image

Автоматизація виробництва і виробничих процесів належить до категорії незалежних інтегрованих рішень. Вона залишається основним напрямком розвитку і модернізації в галузі промислового виробництва протягом багатьох десятиліть. Поняття “автоматизація” передбачає, що функції контролю та управління, які раніше виконували фахівці, передаються машинам і пристроям.

Стратегії промислової автоматизації та цифровізації допомагають компаніям процвітати на висококонкурентних ринках. Цифровізація вже давно є основною тенденцією. Інтеграція інформаційно-комунікаційного обладнання з виробництвом набула орієнтованих форм. Вони об’єдналися в єдину мережу для малих і середніх підприємств. 

Багато систем автоматизації (що використовують новітні технології в поєднанні з відповідним ПЗ), вже впроваджені у виробничі компанії по всьому світу. У недалекому майбутньому ще більше підприємств буде оснащено інтелектуальним цифровим обладнанням для управління процесами складання тощо. Автоматизація вже відіграє значну роль у всіх галузях промисловості. 

Сучасні ІТ-компанії пропонують рішення для повної автоматизації вимірювань та управління технологічними ресурсами. Автоматизація збільшує виробничі потужності та рентабельність до оптимального рівня.

Що таке Автоматизація виробництва?

Автоматизація технологічного процесу — це сукупність методів і засобів реалізації завдань без прямої участі людини. Вони призначені для реалізації виробничої системи, що дає змогу контролювати технологічний процес.

Основна роль впровадження систем автоматизації полягає в підвищенні рівня ефективності, мобільності та полегшенні роботи співробітників. Завдяки цим змінам підвищується рівень конкурентоспроможності на ринку, відбувається потужне залучення ресурсної бази. 

Автоматизація виробництва може бути здійснена кількома способами:

Створення комплексних рішень з автоматизації виробництва

На сучасному рівні автоматизація систем управління виробництвом являє собою багаторівневу схему взаємодії людей і машин на основі автоматичних систем збору даних і складних обчислювальних систем. 

В останні роки розвитку автоматизація передбачає 3 етапи:

У нинішніх економічних умовах промислові підприємства перебувають на першому плані. Вони оперативно реагують на мінливі умови, розробляють різноманітні рішення і встановлюють нові стандарти виробництва продукції, підтримуючи якість на високому рівні. Сучасні виробничі процеси мають бути швидкими. Крім того, для швидкої працездатності були створені промислові рішення та робототехніка.

Як ІТ-компанії реалізують ПЗ для Автоматизованої системи управління (АСУ)?

На поверхні лежить розуміння того, наскільки завдання АСУ трудомісткі и  та складні для ІТ-компанії, яка реалізує такі проєкти. Складність зростає від масштабів поставленого завдання,  чи то одне програмне забезпечення для конкретного процесу, чи то забезпечення повної автоматизації. В останньому випадку, роботу здійснює компанія вузької ІТ-спеціалізації,  або кілька компаній. Це вже залежить від цілей виробництва, фінансових можливостей та інших зовнішніх факторів. 

Які завдання стоять перед ІТ-компанією, що реалізує завдання в напрямку АСУ? Створення автоматизованої системи управління має комплексний підхід. Стороні, що реалізує, необхідно досліджувати об’єкт автоматизації, розуміти принципи діяльності компанії в самій галузі. Адже це може бути як гірничо-видобувна компанія, так і велике молочне виробництво, де завдання й особливості реалізації ПЗ будуть різні.

Під час проєктування враховуються індивідуальні вимоги замовника до функціоналу та сучасні вимоги до ергономіки. Вибір програмного забезпечення проводиться на основі заданих вимог і потреб підприємства. Нижче наведено усереднений приклад реалізації подібних завдань.

Дослідження об’єкта замовника і створення проєкту, його узгодження. Розробка специфікацій за вимогами замовника і складання технічного завдання. Створення ПЗ під наявні вузли управління. Іноді, підприємствам потрібно наймати більше виконавців для розробки нових вузлів управління. Тестування ПЗ і обладнання, навчання персоналу виробництва в поводженні з програмним забезпеченням. Надалі компанія займається технічною підтримкою продукту. 

Додатково, перед розробником виникають завдання щодо забезпечення цифрової безпеки, обліку, зберігання даних, адаптації системи. А іноді й цілі забезпечити автоматизовану систему можливостями навчатися, розпізнавати об’єкти за допомогою камер і комп’ютерного зору, аналізувати й обробляти отриману інформацію. 

Які цілі та переваги автоматизації виробництва на сучасних підприємствах?

Приклади автоматизованих систем можуть включати роботів для спільної роботи. Як правило, вони створені таким чином, щоб співробітники могли взаємодіяти під час виконання важкої роботи або завдань. Сьогодні розробка роботів вийшла на новий рівень розвитку. Вони поєднують у собі силу і механічну точність, уважність, а люди забезпечують більшу гнучкість, інтелект і чутливість.

Автоматизація процесів виробництва покращує якість регулювання, контроль і результат робочої активності. Також, функції автоматизації спрощують збір і зберігання інформації про виробничі процеси.

Гнучкість Автоматизованих Виробничих Рішень

Провідним сучасним напрямком в автоматизації виробництва і підприємств є використання гнучких рішень. Технологічна гнучкість полягає в прискоренні та уповільненні продуктивності при збереженні узгодженості всіх елементів системи. До складу гнучкої системи входять промислові роботи, маніпулятори, транспортні засоби, процесорні та мікропроцесорні системи управління. Створення цієї системи передбачає комплексну автоматизацію підприємства або виробництва. 

PNN Soft надає послуги зі створення інтегрованих рішень. Наша компанія пропонує розробку програмних рішень для автоматизації процесів на середніх підприємствах. Кожен запит технічний фахівець розробляє індивідуально. Ми готові надати консалтингові послуги за вашим запитом. 

Якщо Ви шукаєте надійну компанію з розробки програмного забезпечення, заповніть форму нижче.