1. Головна
  2. Компанія
  3. Блог
  4. Технічний директор, як по...

Технічний директор, як послуга. Ким є CTO, CIO та CEO в ІТ-компанії

page main image

Сьогодні інформаційні технології вважаються одними з найшвидше зростаючих і найпрогресивніших сегментів ринку. Відповідно, постає питання про пошук професійних ІТ-фахівців та менеджерів, які координуватимуть професійні ІТ-команди. Останніми роками спостерігається тенденція в розподілі посад в ІТ-відділах.

Ким є CTO в ІТ-компанії?

CTO (Chief technology officer) — це менеджер компанії, відповідальний за розробку нових послуг або продуктів, оптимізацію продуктивності виробництва. Посада охоплює управління процесами розробки в проєктних командах, навчання співробітників, впровадження та підтримку різних процесів усередині компанії.

Завдання та обов’язки CTO

Технічний директор відповідає за потреби організації, а також за її дослідження та розробки. Зазвичай роль технічного директора залежатиме від самої компанії, включно із займаними посадами та вимогами. Його місія — забезпечити ефективне використання та розподіл ресурсів компанії, перетворити реалізацію проєктів на контрольовані процеси з передбачуваними результатами. Загальні обов’язки головного технічного директора в Аутсорсинговій компанії з розробки ІТ включають:

Посада технічного директора приваблює відповідальних і компетентних людей, які вважають за краще працювати на результат і мають досвід управління командою співробітників. Ще однією перевагою CTO є постійний інтенсивний особистісний розвиток. Технічний директор, як послуга — це послуга для стартап-проєктів, що передбачає допомогу в реалізації ІТ-продукту від ідеї до релізу. Це підштовхує вас задуматись як про цінність коду, так і про його якості як продукту. 

Ким є CIO?

CIO (Chief Information Officer) — представник вищого керівництва компанії, до сфери відповідальності якого входить забезпечення безперебійної роботи всіх інформаційних систем. Він визначає ІТ-стратегію організації, керує створенням ІТ-інфраструктури для всіх підрозділів і розв’язує важливі питання взаємодії бізнесу та ІТ. Зазвичай ІТ-директор є керівником відповідного відділу, і зазвичай він також обіймає посаду заступника керівника всієї компанії.

Завдання та обов’язки CIO

CIO — це керівна роль. Тому йому доводиться визначати стратегію розвитку і створювати комп’ютерну інфраструктуру в основному через співробітників. До обов’язків ІТ-директора входить виявлення поточних потреб компанії та формулювання відповідних завдань для співробітників. Він виступає своєрідним перекладачем між технічними фахівцями та бізнесменами.

ІТ-директор повинен зосередитися на галузі бізнесу, в якій працює ця конкретна організація. Функції ІТ-директора безпосередньо пов’язані з діяльністю всієї компанії. За його допомогою планується фінансувати інфраструктуру, а також контролювати відповідні витрати. Головний інформаційний директор особисто укладає контракти з постачальниками, коли йдеться про великі закупівлі. Основним його завданням є розробка ІТ-інфраструктури компанії та інформаційної стратегії управління бізнесом на основі передових технологій.  

Посадові обов’язки ІТ-директора включають:

Перевага ІТ-директора в тому, що він надає можливість працювати в будь-якій великій організації, з будь-якою формою власності, де є ІТ-відділ. Для CIO важливо не тільки виконувати завдання, поставлені керівництвом, а й розуміти бізнес-процеси компанії та оцінювати потреби топ-менеджерів, щоб запропонувати їм оптимальні рішення та інструменти.

What is a C-level executive: tasks and responsibilities | PNN Soft

Ким є CEO?

CEO (Chief Executive Officer) — це головний виконавчий директор компанії, ТОП-менеджер, голова правління, головний адміністратор, відповідальний за управління всією організацією. Генеральні директори зустрічаються як у комерційних, так і в некомерційних організаціях. CEO не тільки керує внутрішнім середовищем компанії, а й активно взаємодіє із зовнішнім середовищем.

Завдання та обов’язки CEO

Головний виконавчий директор несе повну відповідальність за успіх або невдачу організації. Таким чином, він керує різними видами діяльності організації, включно з фінансами, людськими ресурсами, юридичними аспектами, маркетингом, операціями, продажами та технологіями. CEO здійснює контроль над цими сферами діяльності під час розгляду потреб різних зацікавлених сторін, включно з акціонерами, співробітниками, клієнтами та інвесторами.  

Завдання та обов’язки генерального директора різняться від компанії до компанії залежно від організаційної структури або розміру компанії. У невеликих компаніях CEO відіграє більш “практичну роль”. Наприклад, приймає бізнес-рішення на нижчому рівні. У великих компаніях генеральний директор зазвичай опікується лише корпоративною стратегією вищого рівня та вирішенням основних проблем компанії. Вирішення інших завдань делегується іншим менеджерам (менеджерам вищої та середньої ланки — фінансовим директорам, CCO, CIO, CMO, CRO тощо).

Головному виконавчому директору слід знати галузь, у якій працює організація. Також, потрібно знати всю специфіку своєї діяльності та володіти управлінськими навичками. Завдання та обов’язки CEO включають:

Розвиток управління ІТ-сектором сьогодні

У сучасному світі неможливо уявити ефективний розвиток бізнесу без використання інформаційних технологій та систем. Ускладнюється також можливість раціонального використання цих ресурсів. Тому на перший план виходить професійне управління проєктами та підрозділами в IT-сфері. CTO, CIO і CEO в ІТ-компаніях обіймають керівні посади, які відповідальні за технічні та економічно-управлінські аспекти. Сьогодні, в контексті цифрової трансформації бізнесу, у компаній з’являється більше можливостей для розв’язання старих проблем, а також нових проблем, які необхідно вирішити. Для компетентної роботи їм слід найняти головного технічного директора для аутсорсингу