1. Головна
  2. Компанія
  3. Блог
  4. Що таке Rest API і в чому...

Що таке Rest API і в чому його особливості?

rest api

Роботу бізнес-додатків неможливо уявити без взаємодії з внутрішніми та сторонніми рішеннями. Наприклад, для створення платіжних відомостей, програмне бухгалтерське рішення має обмінюватися інформацією із клієнтськими системами. Оптимізація подібних процесів особливо ефективно проводиться за допомогою API – інтерфейсу прикладного програмування.

Rest Api: що це та для чого використовується? – таке питання могло виникнути у читачів, що вперше натрапили на назву технології в інтернеті. Перш за все, API дозволяє визначити основні принципи та правила, яких потрібно дотримуватися, щоб обмінюватися інформацією з іншими рішеннями. Інакше кажучи, формується так званий шлюз між вашою діджитал-системою та іншими  ресурсами у мережі.

Ресурси в мережі охоплюють безліч типів контенту: текстові файли, цифри, дані, відео, аудіо та інше. Основна функція API – надання вебслужб для здійснення операцій, а також контроль безпеки та автентифікації. API також дозволяє надати ранжований доступ до даних, необхідний певним співробітникам.

Якщо ви потребуєте обробки персональної інформації клієнтів, найбільш ефективним та надійним способом буде використання RESTful API. Google, Twitter та інші великі компанії користуються перевагами цієї технології. Що ж таке Rest API простими словами і в чому його відмінність від інших типів API? Розглянемо у наступному розділі цього посту.

Що таке Rest API та в чому його особливості?

rest api

Перш за все, Rest сам по собі служить набором вимог, які необхідні для того, щоб надати RESTful вебслужбу. RPC та SOAP це своєю чергою протоколи обміну повідомленнями в інтернеті. Ці технології описують повідомлення, а Rest API лише визначає вимоги або обмеження для них. Існує 3 основних відмінностей Rest від інших API:

Структурні відмінності

Програмні інтерфейси, як правило, функціонують за моделлю додаток-додаток, тоді як Rest – це про взаємодію типу клієнт-сервер.

Відмінності у форматі обміну повідомленнями

Rest не використовує спеціалізованих форматів повідомлень, він досить універсальний. Обмін даними здійснюється і на JSON, XML і за допомогою інших форматів. Однак найпопулярнішим залишається JSON через свою читабельність та високу швидкість аналізу. До того ж він може використовуватися з будь-якою мовою програмування.

Відмінності гнучкості

Гнучкість — одна з основних переваг рест апі, в порівнянні, наприклад, з SOAP, який потребує високої пропускної спроможності. Rest охоплює досить прості рекомендації, що дозволяє розробникам вибирати свій формат для реалізації вимог системи. Через свою високу швидкість завантаження Rest особливо зручний для мобільних пристроїв.

Основні принципи Rest API

Технологія ґрунтується на шести основних принципах, яких потрібно дотримуватися, щоб отримати RESTful інтерфейс:

Клієнт-серверна архітектура

Клієнт – це користувач, який надсилає запит на різноманітні ресурси. Зберігання даних у Rest API проводиться на стороні сервера; останній компонент працює незалежно від інтерфейсу користувача. Інтерфейс користувача, відповідно, теж функціонує без прив’язки до серверної частини, що дозволяє досягти масштабованості та гнучкості Rest API.

Уніфікований інтерфейс

Єдиний інтерфейс, як випливає з назви, дозволяє всім пристроям та програмам з’єднуватися із сервером єдиним способом. Уніфікований інтерфейс має чотири компоненти: URL у ролі ідентифікатора, маніпулювання ресурсами через представлення, повідомлення, що само документуються для легкого аналізу запитів, гіпермедіа. Для відповіді на питання “що таке Restful Api” необхідно розуміти, що всі дії в системі відбуваються через гіпермедіа: воно використовує посилання для кожної відповіді, щоб клієнти могли знайти інші ресурси. Функція маніпулювання ресурсами через представлення надає клієнту дані зміни чи видалення ресурсу. Ресурси в системі мають ідентифікатори – URL, які не залежать від стану ресурсу.

Відсутність інформації про клієнта

Кожен запит, який робить користувач, містить всю необхідну інформацію для подальшої обробки. Потрібні дані про сесію зберігаються на стороні клієнта.

Кешованість

Кожна відповідь охоплює дані про те, чи кешується відповідь, і який час потрібно для кешування відповіді на стороні клієнта. Якщо відповідь кешується, то при наступних запитах клієнт може використовувати збережені дані без звернення на сервер, що позитивно впливає на доступність та продуктивність.

Багаторівнева система

В основі системи лежить принцип ієрархії шарів, що накладає певні обмеження на функції компонентів: якщо вони розташовані на далеких рівнях, вони не будуть видимими одне для одного.

Код за запитом

Опціонально, Rest API пропонує можливість коду на запит, що дозволяє завантаження і виконання коду.

Основні компоненти клієнтського запиту API

rest api розробка

Унікальний ідентифікатор ресурсу

Сервер виконує ідентифікацію ресурсу за допомогою URL-адреси запиту, який вказує серверу, що саме потрібно клієнту.

Метод

HTTP є важливою ланкою передачі інформації серверові про те, що потрібно зробити з ресурсом. HTTP використовує поширені чотири методи.

GET

Get дозволяє отримати доступ до ресурсів, які розміщуються на сервері за вказаною URL-адресою. Запити Get можуть кешуватися та надсилатися як параметри, повідомляючи серверу, що перед відправленням буде потрібно фільтрування даних.

POST

Щоб надіслати дані на сервер, клієнти використовують POST (подання даних включено до запиту). Надсилання однакового запиту POST призводить до повторного створення одного і того ж ресурсу.

PUT

Використовується для оновлення ресурсів на сервері. PUT дає кілька разів той самий результат, якщо ваш запит однаковий: тобто, працює протилежно POST.

DELETE

Цей запит змінює стан сервера та видаляє непотрібні дані.

Заголовки HTTP

Або метадані, якими обмінюються сервер та клієнт. Наприклад, заголовок запиту дає уявлення про формат запиту та відповіді, статус запиту і т.д.

Сподіваємося, цей пост допоміг вам отримати краще уявлення про технологію Rest API. Якщо ви потребуєте надійного та досвідченого партнера для розробки API, будь ласка, зверніться до команди PNN Soft.