1. Головна
  2. Компанія
  3. Блог
  4. PNN Discovery Client — ун...

PNN Discovery Client — унікальний алгоритм аналізу, моделювання та прогнозування

page main image

Огляд PNN Discovery Client

Програма для побудови структурних поліноміальних регресійних рівнянь будь-якого ступеня на основі аналізу великих масивів цифрових даних. Зручний інтерфейс, режим реального часу на основі, застосування алгоритмів поліноміальних нейромереж PNN і Групового врахування аргументів (МГУА) під час побудови регресійних моделей.

Програма призначена для пошуку структурних закономірностей у вигляді поліноміальних регресійних рівнянь як лінійного, так і нелінійного виду довільного ступеня.

Ядром програми є унікальний алгоритм поліноміальних нейромереж PNN на основі Групового врахування аргументів (МГУА) при побудові регресійних моделей.

Структурна залежність вихідних даних виражається аналітичним поліноміальним рівнянням такого типу: a+b*x1+c*x3+a*x43.

Програма дає змогу будувати моделі на основі варіацій таких параметрів: кількість членів рівняння, максимальний ступінь полінома, робастність коефіцієнтів рівняння до “outlier” та інші параметри.

Отримані моделі можна використовувати як для аналізу закономірностей, так і для прогнозу короткострокових і тривалих у часі рішень.

Алгоритм застосовується в хімії (QSAR), для аналізу економічних систем, для прогнозу фінансових інструментів (стоки, ф’ючерси, валюти), для вивчення ризиків страхування, медичної діагностики, тощо.

Детальнішу інформацію Ви можете знайти на спеціальному порталі продукту PNN Discovery Client.